Vous êtes ici

Bivamvagara, Mbonyinkebe na Ngendabanyikwa. Ibisobanuro ku mazina y’Abanyarwanda

ISBN: 
978-2-930765-34-1
Date de publication: 
02-2019
Format: 
14,8x21
Volume: 
332 pages

Catégorie:

Iki gitabo cyavuye mu bushakashatsi butari bwagakorwa n’abandi bahanga mu ndimi n’umuco ku byerekeye gushakashaka mu buryo bwiimbiitse insibo y’amazina y’Abanyarwanda. Hari abanditse ku mazina ariko ntibagiye berekana imizi yayo. Iyi rero ni intambwe igaragara mu bushakashatsi bugamije kumenya ibisobanuro by’ibicumbi ari byo nsibo amazina y’Abanyarwanda yubakiyeho.

Ndangali Kirisitofori Segako uvuka muri Cyungo asanzwe yandika mu gifaransa ibitabo byerekeye amateka y’u Rwanda. Yize ubwarimu, iyigandimi n’amategeko. Akorera i Buruseli mu Bubiligi aho agira abantu inama mu by’amategeko.

Nizeyimana Selesitini uvuka muri Cyumba afite impamyabushobozi mu byo gukanika indege.
Ubu ni umufasha wa Padiri i Denderleeuw mu Bubiligi.  

Prix20,00 €